Tilsynsrapport Om Åmosen.Praktikanter Fortællinger


 

Om

Værkstedet Åmosen

Hvad er VÆRKSTEDET ÅMOSEN?
Værkstedet Åmosen er et arbejds- og samværstilbud.
De handicappede er borgere med betydelige og varige nedsatte funktionsevner, heraf en del med autismespektrum forstyrrelser.
Værkstedet er beliggende på Niløse gamle skole og værkstedet råder over 5 tidligere undervisningslokaler og kan i øvrigt anvende gymnastiksal og idrætsbaner ved skolen.
Herudover foregår en del af aktiviteterne i skoven omkring Dianalund.

Hvem er vi?

Værkstedet har 17 handicappede i alderen 21 til 61 år.
Der arbejder både mænd og kvinder på værkstedet.
Personalet består af pædagoger og værkstedsassistenter med forskellig faglig baggrund.
Der er næsten altid en praktikant fra et socialpædagogisk seminarium tilknyttet værkstedet.
Tilsammen kalder vi os Åmosefolket.

Hvor bor vi?

Værkstedet er beliggende på Niløse Gamle Skole i landsbyen Niløse udenfor Dianalund.
Udover værkstedet har den lokale idrætsforening, beboerforening, legestue og dagpleje lokaler på skolen.
Vi har en kørselsordning for beboerne ved Bocenter Høng, hvor vi henter og bringer beboerne hver dag til aktiviteterne på værkstedet.

Hvad lægger vi vægt på?
• Det skal være sjovt at komme på værkstedet.
• Man skal være tryg ved at komme og vi giver det “normale” vide rammer.
• Vi vil hellere fokusere på det vi gør end forsvare/undskylde det vi ikke gør.
• Vi forsøger at gøre kommunikationen så enkel som muligt og vi lægger vægt på dialogen.
• Det er vigtigt for os at have en arbejdsidentitet, være en del af et socialt fællesskab, have ansvar, arbejde selvstændigt og sammen udføre noget andre kan bruge.
• Det er vigtigt at dagen er forudsigelig, spændende og med forskellige udfordringer.

Hvad kan vi tilbyde?
På værkstedet er der 4 faste grupper, du er tilknyttet 1 gruppe sammen med 1 personale:
Vi har ikke en særlig produktion; men vi tilbyder en masse tværgående tilbud i form af:.
Brændeproduktion – Fælde træer i skoven og flække brændet samt levering af det flækkede brænde til vore kunder.
Kondiløb, gymnastik, computer, sang og musik, massage, rengøring, montageopgaver.
I perioder arbejdes med særlige projekter:
F.eks Teater, Kajakbyggeri og -sejlads, idrætsarrangementer og meget mere.
Der afholdes en årlig tur af ca. 1 uges varighed til Vinteridrætsdage i Norge, som vi gerne ser alle deltage i.
Der udbetales ikke løn til brugerne.

Hvad kan du forvente?
Vores udgangspunkt er den enkeltes forudsætninger og interesser. På denne baggrund tilrettelægges og udvælges arbejdsopgaverne.
Alle inddrages ud fra sine forudsætninger i at være medbestemmende om aktiviteter og arbejdsmiljøet på værkstedet.

Hvad forventer vi?
At du udfra dine forudsætninger er aktiv når du er på værkstedet.
Hvor henvender du dig?
Du kan kontakte Værkstedet Åmosen på telefon 58 26 02 70.
Du er særdeles velkommen til at aflægge os et besøg.

Kongstedvej 26, 4293 Dianalund.

Praktikanter

Praktikbeskrivelse

Læs vores praktikbeskrivelse her aamosen_praktikbeskr_feb_2017

Uddrag fra beskrivelsen:

Som aktivitets- og samværstilbud har Åmosen en lang historie bag sig, både institutionelt, organisatorisk og pædagogisk.

Den studerende vil blive introduceret for denne historie og blive vist rundt på de forskellige steder.

Åmosens er et arbejdsfællesskab med glæden, som det bærende element.

Udfordringer, forventninger, inddragelse, forskellighed, fællesskab, og engagement er nøgleordene.

Ved lyst, nærvær og indlevelse forventes det at den studerende indgår i de daglige aktiviteter med øje for de unikke øjeblikke der opstår.

Det primære tværprofessionelle samarbejde foregår mellem dagtilbud og bostedets forskellige personalegrupper og disses samarbejdspartnere.

Som dagtilbud i et lokalsamfund varetager Åmosen forskellige arbejdsopgaver i nærmiljøet samt meningsfulde småopgaver for foreninger. Ved at vise omgivelserne at denne borgergruppe bidrager til at udføre meningsfylde og værdifulde arbejdsopgaver, oplever den studerende at den pædagogiske faglighed styrkes.

Overordnet skal dagligdagen være forudsigelig og overskuelig for borgerne. Udfordringerne ligger i løbende at tænke vedligeholdelse og udvikling af færdigheder samt variation og afveksling af aktiviteterne.

Udover den studerendes dokumentation i portfolie, forventes det at den studerende bidrager med aktuelle emner til debat i personalegruppen samt skriver relevante indlæg på hjemmesiden.

God fornøjelse med praktikken.

Islandske heste ved Storebælt

Louise en vinterdag med de islandske heste ved Storebælt kysten.


Fortællinger

En praktikant fortæller:

Louise, den 10. Marts 2016.

I forbindelse med min praktik på Værkstedet Åmosen, har jeg et læringsmål hvor en praksisfortælling skal indgå. Jeg har derfor valgt at skrive en fortælling om de tanker jeg gjorde mig inden min praktik, og om de oplevelser mm. jeg har fået undervejs i praktikken.

Det er svært at finde ud af hvor man lige skal starte, når man skal skrive sine tanker ned om de ting man har oplevet og lært på Åmosen indtil nu, for der er sket så meget på så kort tid, men for at starte et sted, vil jeg gerne fortælle om de tanker jeg gjorde mig omkring dét at starte i praktik på et værksted for udviklingshæmmede voksne mennesker, som jeg ikke kendte.

Jeg har længe godt kunne tænke mig at arbejde med udviklingshæmmede mennesker, da jeg her føler at der er plads til alle og at man har mulighed for at skabe en bedre hverdag for disse mennesker som kan opleve nogle udfordringer i livet. Samtidig kan jeg godt lide tanken om de mange muligheder dette område kan tilbyde, både for mig personligt, men også for borgerne. Så Værkstedet Åmosen var derfor et oplagt valg til min 2. praktik.

Inden min praktikstart, havde jeg ganske lidt erfaring indenfor arbejdet med udviklingshæmmede mennesker, men det skulle dog ikke være nogen hindring for mit valg af praktiksted. Det første møde med borgerne og personalet på Åmosen, var ved forbesøget til praktikken. Her blev jeg præsenteret for stedet, borgerne og personalet, af min vejleder. Jeg kan huske at der var en masse indtryk, og at det var noget af en kamel at sluge med alle disse forskellige mennesker og personligheder på én gang. Jeg blev taget godt imod, og vi fik vendt alle de formelle ting.
Da jeg kom hjem, var der en masse indtryk der lige skulle bearbejdes, og jeg var rigtig glad for endelig at have mødt stedet og de mennesker der arbejder der. Jeg havde nogle forestillinger om hvordan målgruppen er, inden jeg startede med rent faktisk at arbejde med dem. I TV har der f.eks. været udsendelser med Morten og Peter. Som regel ser man kun de gode stunder hvor det sjove sker, og det var egentlig ved disse udsendelser, at min interesse for faget startede. Med tiden har jeg dog fået mere viden omkring udviklingshæmmede og deres handicaps, så her har jeg jo fundet ud af, at hverdagen ikke altid består af sjov og ballade. Da jeg først begyndte at arbejde med udviklingshæmmede, fik jeg den rigtige forståelse af deres handicap og de udfordringer de har i hverdagen, både psykisk og fysisk. Det er et spændende fag at arbejde i, og der er både gode og dårlige dage. De anbefalinger og fortællinger jeg havde hørt om Åmosen, levede i den grad op til det jeg havde hørt. Et meget åbent, imødekommende og positivt personale, og stemningen på værkstedet var helt speciel på den gode måde.

Værkstedet Åmosen tilbyder mange forskellige ting. Der tages i skoven for at ordne brænde, laves kreative sysler på værkstedet, dyrkes motion og mange andre ting som både giver udfordringer til personalet og borgerne. Det brede udvalg af aktiviteter er med til at underbygge vigtigheden af mangfoldighed for borgerne, og det er noget jeg meget gerne vil arbejde med.
Onsdagen er især en dag jeg sætter på pris på i min praktik. Her tager vi til ridning med en lille gruppe af borgere. Ridning har stor interesse hos mig, og jeg synes at det er super godt at man kan kombinere sine interesser med sit arbejde. Det skaber godt humør og giver en masse livskvalitet. Samværet med hestene har en helt særlig virkning, som kan udnyttes i høj grad med udviklingshæmmede borgere.

I starten af min praktik, var jeg lidt tilbageholdende og observerede og sugede en masse viden og indtryk til mig. Efterhånden som tiden er gået, er jeg kommet mere ind i hverdagen på værkstedet. Jeg er samtidig kommet til at lære borgerne bedre at kende, hvilket har gjort at jeg har fået en bedre kommunikation og relation med dem. Derved kan jeg også varetage flere opgaver med borgerne, og lære en masse på egen hånd. Jo mere man falder ind i hverdagen på værkstedet, jo flere ting tager jeg også selv initiativ til. Der er dog stadig mange ting jeg skal lære endnu, og jeg tror aldrig rigtig at man kan blive færdiguddannet inden for pædagogfaget. Der vil altid være noget nyt at lære når man har med mennesker at gøre.

Min praktik på Åmosen, er med til at hjælpe mig selv med at få pejlet ind, hvad mine fremtidige jobmuligheder skal være, inden for specialpædagogikken. Eftersom at jeg har prøvet forskellige områder nu (SFO inden for dagtilbud, bosted og værksted inden for specialområdet), er jeg begyndt at finde ud af hvor min nysgerrighed og interesse ligger. Jeg synes at specialområdet er super fedt, og det er her at jeg føler at jeg kan være med til at gøre en forskel med mine kompetencer. Jeg kan godt lide at være aktiv og kreativ, og på et værksted for udviklingshæmmede er der rig mulighed for at udfolde sig, og det har Åmosen især været med til at vise og lære mig. Det er et fag og område, hvor jeg kan føle mig godt tilpas og være mig selv.Tilsynsrapport

Tilsynsrapporten kan læses her:

Tilsynsrapporten

 

↑ til toppen af siden