Nyheder Om Idrætsdagen.Programmet Karen Inge Halkier
 

 

 

 

 

 


Karen Inge Hailkeir

Niløse Idrætsdag blev sidste år afholdt den 8  september 2022.

Forberedelserne til i år, er i gang.
Vi glæder os til at se dig den 7. september 2023 til endnu en god dag.

 

 

I kan alle glæde jer til endnu en god idrætsdag 


Om Idrætsdagen

Niløse Idrætsdag

* Idrætsdagen i Niløse er en speciel tilrettelagt idrætsdag, fortrinsvis for autister ved skoler, bo- og beskæftigelsestilbud i det tidligere Vestsjællands Amt.
* Idrætsdagen er bygget op på en genkendelig og overskuelig måde.
* Idrætsdagen har som regel mellem nu i 2017 ca. 30 deltagere (+ hjælpere) og den finder næsten altid sted første tirsdag i september.
* Idrætsdagen er blevet til efter en række ugekurser i 1995 -1997 med Thomas Thomsen og  Karen Inge Halkier, dengang lektor ved institut for idræt, hvor temaet var idræt og autisme.
* Idrætsdagen afholdes i år for 28. gang.
* Fra 2008 er det Kajakforeningen Saqqit, der er ansvarlig for Idrætsdagen i Niløse

Program

Niløse Idrætsdag
Program for torsdag den 7. september 2023.
Fra klokken 9:30 – ca 14:30.

Vejret i Niløse:

Karin Andersen 9:30 - 9:45 Åbningstale ved
Karin Andersen
folkedans 9:45 - 10:00 Opvarmning i skolegården
løber 10:10 - 11:15 Løb: 5km - 3km - 1,8km
  11:30 - 12:00 Frokost
aktiviteter 12:00 - 14:00 Diverse aktiviteter
medalje 14:00 - 14:30 Medaljer og afslutning

 
Sidste nyt


Mindeord
Tirsdag den 16. august 2005 modtog vi på Værkstedet Åmosen den chokerende og sørgelige meddelelse, at lektor ved Institut for Idræt Karen Inge Halkier var død efter kort tids sygdom.

 

Mindeord om Karen Inge Halkier:

Karen Inge Halkier - en handlingens kvinde

I 1993 mødte jeg for første gang Karen Inge Halkier.
Sammen med sin dygtige og tro medarbejder Thomas Thomsen kom hun en dag til Behandlingshjemmet Fasanmarken i Slagelse, hvor jeg på det tidspunkt var ansat som pædagog.
Hun kom for at fremlægge ideen til et forskningsprojekt, der drejede sig om udvikling af metoder til målrettet brug af idræt i arbejdet med børn og unge med autisme.
Kombinationen idræt og mennesker med autisme var i 1993 ikke et tema, der fyldte meget i Vestsjællands Amt. Jo, man gik da ture, cyklede og var i svømmehallen.

Dette forskningsprojekt har efterfølgende givet helt nye dimensioner og udfoldelsesmuligheder for mange mennesker med dette alvorlige handicap.

Karen Inge formulerede det på denne måde:
"Idræt - en nyttig, nødvendig og naturlig del af hverdagen - også for børn, unge og voksne med autisme."
På de handicappedes vegne vil jeg gerne tilføje: - også en spændende, sjov og samværsskabende aktivitet, der kan være med til at bryde de handicappedes isolation, øge de sociale kontakter og opnå respekt fra andre mennesker.

Forskningsprojektet var som altid, når Karen Inge var involveret, båret af flere forskellige aspekter.

Først og fremmest drejede det sig om at give de handicappede nye udfoldelsesmuligheder. Karen Inges store teoretiske og praktiske idrætserfaring blomstrede, når hun præcist og engageret trænede idrætsdicipliner, som fik den handicappede til at yde sit yderste og gennemføre øvelser, som man ikke troede muligt. Sammen med Karen Inge kunne man godt springe fra 5 meteren i svømmehallen.

Næste aspekt i projektet var at få uddannet personale til at være instruktører. Det krævede en helt særlig viden og voksenpædagogisk indfaldsvinkel. Det drejede sig her om personale, der ikke havde speciel idrætsmæssig viden og praktisk kunnen. Derfor var det ikke nok med nogle praktiske og teoretiske lektioner; nej, det krævede helt konkret gentagen supervision og opfølgning i de daglige idrætsaktiviteter på stedet.

Her 12 år efter starten på forskningsprojektet er idrætsaktiviteterne stadigvæk i fuld udvikling på Værkstedet Åmosen og en ny 100 meter kunststof løbebane er netop blevet etableret.
Dette er med til at bevidne at forskningsprojektet har været en meget stor succes, der i høj grad blev til i kraft af Karen Inge Halkiers omfattende teoretiske og praktiske viden - i kombination med hendes store personlige engagement.

For den, der ikke har særligt kendskab til arbejdet med “ handicappede med autisme”, kan det måske være vanskeligt at erkende perspektivet i sådanne resultater; men for os, der dagligt konfronteres med vanskelighederne og problemerne, de handicappede må slås med for at gennemføre aktiviteter, andre anser for simple og dagligdags gøremål, kan det ikke nok understreges, at ethvert fremskridt er en stor overvindelse; og udviklingen af metoder, der kan bidrage til at øge de handicappedes livskvalitet, har overordentlig stor betydning for vores arbejde og for de handicappedes personlige glæde.

Endelig havde hun som overordnet perspektiv, at projektets resultater skulle sprede sig som ringe i vandet til hele amtet.

Et synligt resultat er Idrætsdagen i Niløse, der nu den første tirsdag i september 2005 bliver gennemført for 11. gang. Her mødes ca 70 unge og voksne med deres hjælpere til en velplanlagt og genkendelig idrætsdag, der nøje er organiseret, så denne handicapgruppe har plads og tid til at kunne udfolde sig på deres særlige præmisser.

Karen Inge var fra begyndelsen meget direkte involveret i organiseringen af idrætsdagen; men hun har formået roligt og sikkert at træde i baggrunden for efterhånden at overlade sine oplærte idrætspædagoger hele ansvaret for at organisere og videreudvikle denne idrætsdag.

For Værkstedet Åmosen har det haft overordentlig stor betydning, at vi i de forløbne år har kunnet udnytte hinandens ressourcer i mange situationer. Vi kunne altid ringe til Karen Inge om råd i forbindelse med den enkelte idrætsudøver; og hun har altid været parat til at få etableret et kursusforløb for os som personale, sammen med de handicappede.
De sidste 2 år arrangerede hun et helt særligt kursusforløb på Herlufsholm Idrætscenter for os. Her boltrede vi os i 2 dage med aktiviteter i gymnastiksal, svømmehal og atletikstadion. Koncentreret livskvalitet, hvor alle med glæde så frem til hvad vi nu skulle opleve af spændende aktiviteter - nærvær, genkendelighed og variation.

At Karen Inge også har sendt idrætsinteresserede besøgende fra ind- og udland forbi Værkstedet Åmosen har været med til at give os yderligere inspiration og tilføre os værdier, vi har stor gavn og glæde af.

Karen Inge Halkier var et enestående menneske på sit felt; hendes virke var præget af stort personligt engagement og en omfattende faglig viden; og hun havde altid som udgangspunkt at skabe resultater, der bidrog til at forøge andre menneskers livskvalitet, fremme deres udvikling og skabe grobund for et indholdsrigt og positivt samvær.

Poul Hansen

↑ til toppen af siden